Modelinfo.be en BMA Belgium Model Academy vzw schuldig aan oneerlijke concurrentie
WAARSCHUWING !

ZEKER LEZEN !
odelinfo.be en BMA Belgium Model Academy vzw schuldig aan oneerlijke concurrentie


MODELINFO.BE VERSPREIDT FOUTE 'MODEL-INFO'
Een zekere Marc Doigny, nota bene een amateur die zichzelf met veel poeha 'fotograaf' noemt, met veel commentaar op alle anderen op zijn verschillende no-budget websites, maar zonder eigen website als fotograaf ... (en/of companen Marc Verfaillie, Eric Segaert, Jean Martens, Tim Van Molle, Maxim Vanderstappen, Michiel Wouters, dat is niet helemaal duidelijk op te maken uit hun website) verspreiden onjuiste en zelfs lasterende informatie over hun concurrenten, en dan voornamelijk over Prestige Models. Wij vinden het prima dat iemand zijn eigen zaak naar voren schuift als zijnde de beste, dat doet elke zelfstandige wel. Echter, de wijze waarop 'modelinfo.be' hun zegje doet over ons gerespecteerde agentschap, gaat een stap te ver. De ludieke schrijfwijze en bijhorende taalfouten zijn een bonus voor de lezer. Lees hieronder waarom :

1. Men heeft het er nogal veel over 'inschrijvingsgeld voor een opleiding' ... Prestige Models vraagt geen inschrijvingsgeld, wel een zeer redelijk te noemen vergoeding voor de aanmaak van een professioneel portfolio. Bovendien zijn onze trainingen steeds geheel gratis en onbeperkt toegankelijk voor al onze modellen. Dit systeem van werken werd meermaals voorgelegd aan F.O.D. Econonomie zonder ook maar enige opmerking als respons. Blijkbaar toch ietwat fout geïnformeerd, Marc en co ?

2. Men heeft er naar eigen zeggen 'twee heel concrete bezwaren tegen Prestige Models' :
Ten eerste dat Prestige belooft dat 'het model achteraf gemakkelijk opdrachten zal krijgen' ... Prestige belooft ENKEL kwaliteit over de geleverde diensten en goederen, NOOIT opdrachten !
'De kostprijs van een portfolio is binnen een korte periode terugverdiend ' staat nergens op onze website te lezen, wel staat er :
'Je portfolio hoeft geen noodzakelijke kost te zijn, maar een interessante manier om nog meer jobs als model te creëeren, en zo je portfolio binnen een korte periode terug te verdienen.'
Foute interpretaties zijn blijkbaar snel gemaakt.

Ten tweede wordt Prestige Models openlijk beschuldigd van bedrog omdat er een vergoeding wordt gerekend bij annulatie van de bestelbon ter aankoop van fotografische diensten en goederen. Een verbrekingsvergoeding is een wettelijk gegeven ter bescherming van de leverancier en dus geen drogreden. Iedere prospect die zich bij Prestige Models aanbiedt wordt ten allen tijde heel volledig en correct ingelicht en duidelijk gevraagd alles goed gelezen en begrepen te hebben alvorens men overgaat tot een bestelling indien men dat wenst. Niemand wordt dus 'gedupeerd' , men moet niet 'extra' betalen voor een portfolio, en er zijn wel degelijk opdrachten voor de modellen die ervoor geschikt zijn.

3. Over opdrachten, Prestige Models en Belgium Model Academy vzw :
Klik gerust eens op de link 'OPDRACHTEN' bij www.prestigemodels.be , er zijn wel degelijk vele voorbeelden van opdrachten te zien, we hebben dan ook geen verplichting om ons volledige klantenbestand vrij te geven aan de concurentie.
Zoekt u nu ook even naar een link met opdrachten bij Belgium Model Academy ... veel plezier.

Op modelinfo.be is ook een 'spreekbuis' voorzien (die uiteraard leeg of zo goed als leeg gehouden wordt) waarop onze modellen voorbije opdrachten kunnen "laten" plaatsen.
De middenste kolom met 'Datum opleiding en prijs betaald' zal vanzelfsprekend leeg blijven, want Prestige Models verkoopt geen opleidingen.
Nogmaals : Prestige Models voorziet wel degelijk in opdrachten, dan wel voor modellen die voor die bepaalde opdrachten geschikt gebleken zijn én door onze klanten worden aangeduid. Of zullen we de klant bezighouden met het aanbieden van onjuiste modellen ? Zaken doen is blijkbaar niet voor iederen weggelegd, Marc.


4. 'Wij werken wel gratis, maar niet in het ijle' is er te lezen op www.modelacademy.be , tegelijk is er een aparte webpagina geweid aan hun verschillende bankrekeningen ...
Nog meer : 'Vanaf 2012 rekenen we een kleine bijdrage voor alle fotoshoots die door BMA georganiseerd zijn. De bijdrage moet vooraf op de rekening gestort worden, contante betalingen zijn niet toegelaten.
De bijdrage dekt alle kosten die tijdens de shoot gemaakt worden: verplaatsingen vanaf de verzamelplaats, maaltijd ter plaatse, huur of aankoop accessoires voor de shoot, contact met ondernemingen, verzekering. Op één fotoshoot maakt de organisatie meer kosten dan de inkomsten uit de bijdragen.'
Een vzw wordt inderdaad toegestaan met het oog op het uitbaten van een 'vereniging zonder winstoogmerk' zoals de term het zelf bepaalt, maar een vzw die opgericht werd om verlies te maken is nieuw !
Kan u nog volgen, of wordt hier geprobeerd ons iets op de mouw te spelden ?

5. Bij 'Mission Statement' onderaan de homepage van modelinfo.be staat te lezen ;
'De bedoeling van deze site in onafhankelijke informatie te geven voor jongens die fotomodel willen worden.
Geen showbizz gedoe, er lopen al genoeg “BV's” rond: wat wij doen is concrete informatie geven.'

Modelinfo.be is overduidelijk een uiting van oneerlijke concurrentie door de mensen van Belgium Model Academy en dus allesbehalve 'onafhankelijk'.
Van 'concrete informatie' is er derhalve ook geen sprake.

6. Bij 'Verklarende woordenlijst' staat te lezen :
'
Een castingbureau is een modellenbureau in "light"-uitvoering. Concreet zorgt een castingbureau dat je ingeschreven bent in een catalogus (in de praktijk is dat een website), een castingbureau zorgt eveneens dat je een degelijke portfolio hebt, maar een castingbureau zal niet voor opdrachten zorgen.'
Anders zijn Casting Studio te Ledeberg, Face-It Casting & Dag Casting te Anwerpen nochtans wel heel respectabele bureau's die zo goed als dagelijks opdrachten voorzien in vooral publiciteits- en televisieproducties. Maar volgens de 'concrete & onafhankelijke informatie' van modelinfo.be 'zal een castingbureau niet voor opdrachten zorgen'.
Ook 'Modellenbureau' blijkt ineens een 'interimkantoor' te zijn, in plaats van een bemiddelingskantoor voor modellen.

7. De rest van de teksten op betreffende twijfelachtige 'info' website zijn zelfs dusdanig ludiek te noemen dat een verdere uitweiding hieraan pure tijdverspilling is. Het is wel duidelijk dat het hier gaat om oneerlijke concurrentie door de mensen van BELGIUM MODEL ACADEMY vzw zoals onderstaand op de homepage van modelinfo.be te lezen staat. Uiteindelijk gaat het klaarblijkelijk om een groepje amateurfotografen die als bijverdienste de voornoemde vzw gebruiken om vooral met jonge mannen te 'werken' door persoonlijke voorkeur. Zelf verkopen ze ook opleidingen en foto's, maar tegelijk beschuldigen ze anderen ervan dat dat oplichterij is ?
Professionalisme en eerlijk zakendoen blijven hier een vraagteken, ook de gemaakte foto's met vooral motokledij (verkopen ze dan misschien ook motopakken?) zijn zonder twijfel in vraag te stellen als men het niet over amateurisme wil hebben.

8. Tenslotte toch nog even de rechtzetting over de vermelding van de kwaliteit van onze website www.prestigemodels.be ...
Op modelinfo.be wordt volgende melding gemaakt inclusief een vergelijkende screenshot tussen Dominique Models en Prestige Models.

"Je ziet direct het verschil:
ik moet hier geen tekening bij maken!
Een modellenbureau, dat is communicatie,
en communicatie, dat is een website.
Frames, dat is zo 1990...

(Sorry, Marcske, dat ik je website vergeleek met die van Prestige...)" (Met laatste zin gericht aan Marc Dochez, manager van Dominique Models)

In elk geval krijgen we bij Prestige Models reeds jaren positieve commentaar van vele modellen en anderen over de informatieve aard van onze website.
Het is te betwijfelen of de vele kleurtjes en onwaarheden op modelinfo.be eenzelfde effect hebben. Oordeelt u zelf ...

Te zien op modelinfo.be :


& op Belgium Model Academy :

Wie zei er iets over frames en jaren '90 ? Er moet inderdaad geen tekening in vele blauwe en rode kleurtjes gemaakt worden.

Wijzelf en alle anderen die we erover aanspraken hadden nog nooit gehoord van BMA, Marc Doigny en alle anderen, modelinfo.be, of alle andere benamingen die deze mensen gebruiken. U wel ?

Bovenstaande teksten zijn opgemaakt en gepubliceerd om de goede naam die Prestige Models door de jaren heen heeft opgebouwd niet te laten bezoedelen door jaloezie, frustratie of enige reden anders dan professionaliteit, en zullen terug verwijderd worden zodra ook de lasterende leugens de wereld uit zijn.

Prestige Models gaat in elk geval door met de strijd tegen de corrupte en oneerlijke handelspraktijken in de sector. Een juridische klacht tegen bovenstaande malafide perso(o)n(en) werd reeds ingediend, maar zelfs de officiële ingebrekestelling aan het adres van M. Doigny bleef onbeantwoord.LET OP MET 'NIEUWE' AGENTSCHAPPEN !

Als sinds 2003 gevestigd en door de Vlaamse Overheid Erkend Agentschap raden wij aan om voorzichtigheid met 'nieuwe agentschappen' voorop te stellen. Vraag vooral naar hun ondernemingsnummer, hun erkenning als agentschap, (zonder deze zaken mag een agentschap niet werkzaam zijn in België) en hun klantenbestand (referenties). Meestal is een 'Feitelijke Vereniging' als ondernemingsvorm een dekmantel om de aansprakelijkheid te omzeilen. Een Feitelijke Vereniging mag wettelijk geen contracten onderschrijven en/of aanbieden, en kan bijgevolg onmogelijk commercieel optreden als agentschap of tussenpersoon.
Ook een 'VZW' (Vereniging Zonder Winstoogmerk) is erg onwaarschijnlijk in het geval van een agentschap.

(Miss-)verkiezingen tenslotte hebben niks met de modellenwereld te maken, ondanks de indruk die ze wekken door shoots en défilés te organiseren zonder enige vergoeding voor de deelnemers, die vaak foutief in de veronderstelling zijn dat het om 'modellenwerk' gaat. Een model wordt niet VERkozen door publiek en/of een jury, een model wordt GEkozen door de klant.


'FAKE' AGENTSCHAP ! 18/07/2007
- Prestige Models was van bij de start een trendsetter voor wat betreft de lage instapkosten versus de geleverde kwalitatieve portfolio's en het aantal betalende opdrachten voor haar modellen. Ook onze informatieve website die geen blad voor de mond neemt, maar correcte informatie verschaft aan iedereen die het weten wil, was van het begin af aan een succes. Sinds 2005 zijn wij het slachtoffer geworden van jaloezie, bedrijfsspionage en plagiaat van onze succesvolle foto's en onze eigen huisstijl. De verantwoordelijken hiervoor, proberen nu jammer genoeg ook zijn graantje mee te pikken in de modellenwereld, waardoor reeds vele modellen het slachtoffer werden van veel te hoge prijzen (duizend Euro en veel meer) voor een erg lage kwaliteit en bovendien geen noemenswaardige of zelfs onbetaalde opdrachten, die bovendien niets met fotomodellen of mannequins te maken hebben. De zogenaamde 'agentschappen' deinzen werkelijk nergens voor terug om hun oneerlijke praktijken aan hoopvolle maar onwetende jongelingen op te dringen. Er lopen reeds verscheidene klachten tegen die mensen, maar toch blijft de oplichting dag na dag ongestoord verdergaan. De overheid heeft blijkbaar ook geen vat op deze gladde palingen. Als je model wenst te worden, doe je dat dus niet zomaar bij de eerste de beste, maar ga je de verschillende mogelijkheden te rade, zodat je voor jezelf de keuze kan maken waar je je echt goed bij voelt. Het kan je trouwens ook erg veel centen en tijd besparen. WEES DUS GEWAARSCHUWD !


NIEUWS *1 : 22/04/2009 : Een 'agentschap' die hierbij in de fout ging, is recentelijk veroordeeld tot het betalen van duizenden Euros ter vergoeding van de geleden schade. Er werd overgegaan tot beslaglegging en openbare verkoop.

NIEUWS *2 : 01/03/2010 : Het zogenaamde 'agentschap' Exclusive Models (ook wel eerder gekend als Class Models) kopieert alweer onze stijl, dit keer met de vermelding van 'gratis testshoots'. Hun werkwijze lijkt geenszins op de onze, maar men wil blijkbaar wel de indruk wekken dat we beiden op dezelfde basis werken. Deze vermelding werd louter geplaatst om duidelijk aan te stippen dat Agence Prestige met voornoemde helemaal niks te maken heeft. Een gerechtelijk onderzoek is gaande. Prestige Models ... often imitated, never duplicated.


NIEUWS *3 : 16/02/2011 : Twijfelachtige manier van handelen haalt nu ook het nieuws en de kranten met berichten als :

"Honderden klachten tegen modellenbureaus" Bron : Het Belang Van Limburg

&

"Grootschalig onderzoek naar modellenbureaus"
Bron : Het Nieuwsblad.be

Klik op bovenstaande links voor het volledige bericht.

Conform de normale en wettelijke normen is er niks mis met het vragen van een redelijke vergoeding voor de diensten die een agenstschap levert aan een startend model. Het dient hierbij wel gezegd dat de op de inschrijvingsovereenkomst afgesproken (en dus door het agentschap in kwestie beloofde) zaken überhaupt dienen uitgevoerd en geleverd te worden en dit binnen een redelijke termijn. Het spreekt voor zich dat indien deze eenvoudige regels niet gerespecteerd worden, het geheel al gauw aan onzuivere praktijken doet denken.
Ook agentschappen die openlijk verklaren geen inschrijvingsgelden te vragen, zijn niet altijd even doorzichtig aan het werk. Er wordt in deze gevallen meestal juist wél een dienstenvergoeding ten voordele van het agentschap gerekend met een gemiddeld bedrag van €800,-
Het verschil is hier dat het agentschap kapitaalkrachtig genoeg is om dat bedrag 'aan het model voor te schieten' en te verrekenen in volgende opdrachten. Zoals vele modellen reeds beklaagden worden op deze manier veel grotere dan aanvankelijk verwachtte bedragen betaald door het model.
Beide systemen hebben dus voordelen, maar laat je vooral niet op de mouw spelden dat een agentschap geheel gratis voor jou zal werken, in de eerste plaats als het gaat om levering van noodzakelijkheden zoals een goed portfolio, compositekaarten, etc. De inschrijving zelf is niet onderhevig aan kosten, dus deze kunnen ook niet aan het kandidaat model worden doorgerekend.PLAGIAAT & ONVOLLEDIGE INFORMATIE
Nog steeds worden teksten en werkwijzen klakkeloos gekopieerd uit onze eigen website door partijen die nochtans niets met Prestige Models te maken hebben.
Ondanks de indruk die hierbij gewekt wordt, heeft Prestige Models helemaal niks te maken met Noami bvba, Hobby Models, Elegante Move of enige andere organisatie die onze teksten en / of werkwijzen onterecht en onvolledig gebruiken.
Tegenwoordig baten de eerder gefailleerde en veroordeelde zaakvoerders 'Fashion Models' en 'Fashion Photography' uit. Ook hier vinden we het kopiëren van onze werkwijze ruimschoots in terug, zonder dat men dezelfde kwaliteit zelfs maar evenaart.


ENKELE TIPS VOOR JE IN DE WERELD VAN GLITTER & GLAMOUR STAPT

1. Als je op straat aangesproken wordt door een vreemde, die je vraagt om modellenwerk te doen, let dan op enkele belangrijke zaken :
- Als men komt aandraven met mooie termen, wees dan dubbel op je hoede. Meestal zijn te mooie woorden een middel om amateurisme te verbergen.- Een professioneel agentschap of fotograaf zal steeds onmiddellijk z'n visitekaartje met alle informatie aanreiken, en je onmiddellijk op alle vragen een antwoord kunnen geven.- Een agentschap, organisatie of wat dan ook, lijkt niet erg professioneel als er geen website van bestaat. We leven in 2011, het informatie-tijdperk ...- Een eenzaam persoon die kaartjes aan het uitdelen is, zonder enige vorm van promoteam om zich heen, is meestal niet de juiste schakel om je vertrouwen aan te schenken.- Je behoudt steeds zelf alle vrijheid om met het aanbod te doen wat je zelf wil, je mag je in geen geval laten beïnvloeden op het ogenblik zelf. De beste manier om even na te kijken met wie je te doen hebt, is thuis de website gaan bekijken van het agentschap, en zelf contact op te nemen voor het invullen van je eventuele vragen. Daarna kan je, indien je dat wenst, een afspraak vastleggen om je te gaan voorstellen. Neem steeds iemand mee waarop je kan vertrouwen, en indien mogelijk, die wat kennis of inzicht van zaken heeft. Als minderjarige (-18) ga je nooit alleen, maar neem je steeds je beide ouders mee.

2. Laat je verder niet vangen door :
- Organisaties die beweren dat een professionele voorbereiding als model, mannequin of hostess niet zo belangrijk is, maar dat enkel en alleen een portfolio van belang is. Dit is je reinste onzin, en het gaat hun alleen maar om het verkopen van peperdure portfolio's die bovendien in vakkringen absoluut waardeloos zijn. Sommigen durven voor één enkele portfolio 1000 tot zelfs 3000 Euro vragen !!! Bovendien worden je daarna ook handenvol opdrachten door hen beloofd, terwijl ze nooit één enkele opdracht aanbieden. De slachtoffers van zulke praktijken hangen er dus aan voor hun geld. Je zou jammer genoeg zeker niet de eerste zijn.- Organisaties die d.m.v. verschillende ingenieus opgezette truks en ingewikkelde systemen zoals bijv. zogenaamde (derderangs-) verkiezingen, aan modellen en mannequins proberen te raken. Als je aan een verkiezing wil deelnemen, zorg er dan voor dat je weet met wie je in zee gaat, en vraag naar referenties van vorige deelne(e)m(st)ers. De miss zelf, de eredames, en andere vorige deelnemers zullen je maar wat graag inlichten over het verloop van de vorige verkiezing. Indien men deze niet aan jou wil doorgeven, heb je te maken met een organisatie die iets te verbergen heeft. Een afrader dus. (Verwacht niet dat je op deze manier het telefoonnr. van Miss België e.d. zal verkrijgen, het gaat hier om kleinere en lokale, of minder bekende verkiezingen.)- Agentschappen die je eerst vooral een (veel te duur) portfolio willen aansmeren, vooraleer over iets anders te praten. Eerst moet je de kans krijgen om te zien of je wel degelijk geschikt bent voor deze wereld (velen onderschatten het nogal wel eens), daarna behou je steeds zelf de vrije keuze om verder te investeren, als je daar zin in hebt en als het zinvol blijkt. - Agentschappen / organisaties die je zomaar een inschrijving onder de neus schuiven, met een houding alsof het vanzelfsprekend is dat je bij hen bent gekomen om een contract te ondertekenen, in plaats van inlichtingen te nemen. Jij hebt het laatste woord, jij beslist wat je zelf graag doet, laat niemand dus voor jou beslissen. Als je een overeenkomst hebt ondertekend die volgens de wettelijke normen werd opgesteld, ben je verplicht om deze na te komen, of te betalen, ook als je er zonder meer uitstapt. Indien je daaraan twijfelt, kan je steeds te rade bij een advocaat, of zelfs rechtstreeks bij de bevoegde rechtbank van het juridisch arrondissement waar de zetel van het betreffende bedrijf gevestigd is. In elk geval zal het je goedkoper uitkomen dan achteraf met de gebakken peren te zitten. Bij Prestige Models kan je steeds te rade voor een gratis juridisch nazicht voor je wat dan ook tekent. Je document kan indien je dat wenst rechtstreeks door een neutraal advocaat worden ingezien, (met bijhorende acte) zodat je steeds de juiste informatie verkrijgt.- En ten slotte agentschappen die je op voorhand al de Hemel op aarde beloven door te beweren dat je binnenkort grote sommen zal verdienen met modellenwerk e.d. Blijf steeds met je beide voeten op de grond, en begin zeker nooit te zweven door loze beloftes. Zie je instap in de wereld als model en/of mannequin heel nuchter in, en zie het vooral in het begin als een hobby, waar je weliswaar één en ander kan uithalen, ook op financieel vlak. Als het dan ook nog gaat om een 'bedrijfsvorm' zoals een 'Feitelijke Vereniging', wees dan dubbel op je hoede, want dit is tegenwoordig de ideale wijze om elke aansprakelijkheid juridisch af te wijzen. M.a.w. zijn dit vooral 'organisaties' die rechtzaken verwachten en zich zo enigzins willen afschermen tegen jouw eventuele klacht.

3. Een samenvatting :

- Laat je nooit dwingen om iets te ondertekenen, maar handel uit vrije wil, na goed te zijn ingelicht.- Zorg ervoor dat alles wat men je belooft, ook op papier staat.- Als je iets niet zeker weet, vraag dan verdere info aan bij andere organisaties.- Betaal nooit een groot bedrag (meer dan 75 Euro) op voorhand.- Laat je niet vangen door malafide praktijken.- Als je klachten hebt of navraag wil doen kan je terecht bij een advocaat, de balie van de bevoegde Rechtbanken, Test Aankoop, FOD Economie, e.d.- Zorg ervoor dat je terecht komt bij een agentschap of een organisatie die je ook de nodige begeleiding en steun kan bieden waar nodig. Een portfolio betalen, of enkel een opleiding volgen, om er daarna alleen voor te staan, heeft echt geen zin.- Wees er zeker van dat je wel enige toekomst kan hebben als model of mannequin, en laat je niet zomaar inschrijven of iets verkopen.

NOG VRAGEN ? KLIK HIER

________________________________________________________________________________________
DISCLAIMER
Bovenstaande teksten werden opgemaakt en gepubliceerd om het groeiende misleiden van de consument tegen te gaan, voornamelijk in
de tegenwoordige wereld van o.a. agentschappen voor modellen & mannequins.
De teksten zijn bedoeld als algemene richtlijnen en tips,
voornamelijk aan nieuwkomers in de modellenwereld. Geen van onze collega's of concurrenten wordt hierbij specifiek geviseerd.
Elke gelijkenis, voorbeeld of verhaal met bepaalde personen of organisaties berust op louter toeval. Bovendien zijn de slachtoffers meestal
studenten & tieners die ervan dromen om model te worden, en daardoor misleid worden, door malafide personen en organisaties.
Ook mensen die op zoek zijn naar een bijverdienste, een middel om makkelijker rond te komen, worden veelal foutief ingelicht,
en zo onnodig veel geld afgeperst, zonder er ooit enig resultaat mee te boeken.
Prestige Models gaat in elk geval door met de strijd tegen de corrupte en oneerlijke handelspraktijken in de sector.
________________________________________________________________________________________